Smernice Vlade RS za ukrepe izredne pomoči samozaposlenim z dne 23. 3. 2020

25. 3. 2020

Vlada RS je v ponedeljek, 23. 3. 2020, na seji na Brdu pri Kranju sprejela smernice in nabor ukrepov za omilitev posledic “korona” epidemije za državljane in gospodarstvo za čas od uveljavitve zakona do 31. 5. 2020. Iz Urada RS za informiranje so nam posredovali informacije o smernicah, od katerih vam ukrepe, ki se tičejo  samozaposlenih, izpostavljamo in posredujemo:

Tako citiramo tekst na strani 2, SMERNIC Z NABOROM UKREPOV kjer je zapisano:

III. Ukrepi za izredno pomoč ...

Več»